دفتر بچه ها

تصویر صنایع زیبا برای بهترین مشتری ما

بررسی اجمالی پروژه

نام: دفتر بچه ها
نویسنده: سافت گیت
تاریخ عضویت: مه 2014
کار انجام شده: تصویر سازی، طراحی وب سایت، صوتی
کارفرما: ThemeForest
بودجه: 1 میلیون تومان
کارفرما: خیلی خوشحال

تصویر تجسم و یا یک تصویر ساخته شده توسط یک هنرمند است، مانند یک نقاشی، طرح، نقاشی، عکس، یا نوع دیگری از تصویر از چیزهایی دیده می شود، به یاد و یا تصور، با استفاده از یک نمایش گرافیکی.
کلمه می آید از تصویر کلمه لاتین، illustro به معنی روشن، تابش.

تصویرسازی
طراحی وب سایت
موسیقی

پیش نمایش پروژه

پروژه های مشابه